HOMEPAGE

Welkom op mijn website,
 
                                                                                             Kees  Faling, architect
 

Architectuur heeft een belangrijke plaats in het leven van mensen en de vraag, hoeveel invloed ervan uitgaat, wordt o.a. bestudeerd door architecten. 

De huidige malaise in de Nederlandse bouwnijverheid  is een extra aanleiding om te onderzoeken waar, in de toekomst, de accenten gelegd moeten worden.

Ook de ontwikkelingen uit het recente verleden zijn hiertoe leerzaam.

Er is een nauwe samenhang tussen architectuur en de tijdgeest van een bepaalde periode.

Belangrijk is dat er, ook hier in Nederland, opdrachtgevers zijn, die continuďteit in de vakbeoefening van architecten mogelijk maken.

 

Deze website streeft na hierover kennis uit te wisselen , de discussies per onderwerp samen te vatten en daarna als Ebooks beschikbaar te stellen.

De eersten zullen gaan over de onderwerpen:

“De relevantie van architectuur” (preview1)

“De invloed van mobiliteit op wonen” (preview2)

“De relatie tussen dichtheid en ruimtelijke kwaliteit” (preview3)

 

 

Discussiepanel:
Geef uw mening over onderstaande krantenkop
(Trouw 2 febr.2013) :
"Plagiaat onder architecten, het lijkt geen uitzondering"

 

                                                  

 

MOOI

 

 

   
 
 
NUTTIG
 
 
 
 
 
 
               
 
 DUURZAAM