Kwaliteitszorg:

Bij een geringe dichtheid van bewoning valt meestal het beeld van het landschap samen met het begrip ruimtelijke kwaliteit.

Bij verdichting wordt het landschap vervangen door omringende bebouwing, wat als een visuele achteruitgang kan worden ervaren.

Met een interessante, goed vormgegeven bebouwing komt er weer een andere ruimtelijke kwaliteit terug.

Slotsom:

De mens gedraagt zich zowel als kuddedier als ook individualist, maar de vrije keuze voor de rol, die hij op enig moment wil spelen, is een randvoorwaarde.

Investeren in een goed ontworpen gebouwde omgeving, met als belangrijk uitgangspunt het levensgeluk van de gebruikers, is een teken van cultureel bewustzijn, maar ook een blijk van duurzaam bouwen.