Text Box: gegeven bouwkavel (A) in straatwand ; markante ligging tegenover zijstraat.
Text Box: A
Text Box: B
Text Box: THEMA VAN DE MAAND (2): 
Samenhang in het straatbeeld .
Text Box: bebouwingsmogelijkheden (B) vlgs. bestemmingsplan :
3 lagen met zolderverdieping
Text Box: C
Text Box: D
Text Box: E
Text Box: F
Text Box: gevraagd: ontwerp bouwplan voor invulling (C), dat samenhang in de straatwand terug brengt
Text Box: varianten D,E & F zetten het onderbroken gevelritme door; de bovenste laag reageert op de dakvormen van de belendingen; var.D is traditioneel, var.E is postmoderne oplossing, var.F. is een moderne oplossing met een accent naar zijstraat